บริษัท ฟอร์เวิร์ด พับบลิคเคชั่น จำกัด
 
Seminars & Exhibition The 12th

"การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

บริษัท ฟอร์เวิร์ด พับบลิคเคชั่น จำกัด  ผู้พิมพ์หนังสือคู่มือ ซื้อ-ขาย PUMP&VALVE อัดแน่นด้วยกิจกรรมสัมนาให้ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อาทิเรื่อง "ทำอย่างไรให้ได้ ISO50001, การเลือกใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อการประหยัดพลังงาน,
เทคโนโลยีปั๊มวาล์วประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงาน, Green Factory แนวคิดสู่การเป็นโรงงานสีเขียวนอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายสินค้าต่างๆทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปั๊มและวาล์วและอุปกรณ์ครบวงจร

 
ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฟรี


 

  
คู่มือซื้อขขาย PUMP&VALVE ประจำปี 2013-2014 พิมพ์เสร็จแล้ว

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับได้ ฟรี  โทร.086-3099861 หรืออีเมล์มาที่ yutthana.editor@gmail.com