thai eng            
 ผลงานที่ผ่านมา
*ระบบงานกล้องวรจรปิด*

*ระบบงานไฟฟ้า*

 

 

 

 
บริษัท ฟอร์เวิร์ด พับบลิคเคชั่น จำกัด
 
บริการของเรา

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

รับเหมา ติดตั้ง ออกแบบและให้คำปรึกษา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร
-ระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ
-ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า
-ระบบคอมพิวเตอร์
-ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อสายลงดิน
-ระบบ FIRE BARRIER
-งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 
ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)


-รับเหมา ติดตั้งออกแบบระบบกล้องวงจรปิด


งานโยธาและก่อสร้าง


-รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร